Hyperspektrikuvausta PalsaCenterillä

 

Palsatech ja TerraCore tarjoavat yhdessä mahdollisuuden tutkia kairasydännäytteitä moderneilla hyperspektrimenetelmillä.

’TerraCoren kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen oli selvää, että tulemme tekemään yhteistyötä. Tästä hyötyvät niin me yritykset kuin asiakkaammekin. Meillä on varastoituna merkittävä määrä kairasydännäytteitä varastoissamme, jotka voidaan helposti siirtää tutkimustiloihimme kuvantamista varten. Ensimmäinen hyperspektriprojekti meidän tiloissa on jo tehty ja uusia on suunnitteilla. Tekniikka on ollut jo jonkin aikaa tunnettu ja nyt se on saatavilla myös Kemissä. Näemme, että hyperspektrimenetelmä tulee olemaan osa normaalia kairasydämen tutkimusta tulevaisuudessa’, yhtiön päägeologi Hannu Ahola toteaa.

Terracore_uutinen.jpg

Ensimmäisiä kairasydännäytteitä kuvataan TerraCoren SisuRock -laitteella PalsaCenterillä (VNIR-SWIR-LWIR-RGB)

Uutiset

5.5.2017

Rakennusgeologista osaamista

Palsatech Oy on laajentanut toimintaansa ja ollut mukana useissa infra-rakentamisen projekteissa. Kemiin perustettu palvelukeskus mahdollistaa modernit puitteet geoteknisten mittausten ja rakennusgeologisen raportoinnin suorittamiseen.

Geologi Jari Mannila (FM) edustaa yhtiön rakennusgeologista osaamista. Jarilla on 10 vuoden kokemus niin kaivosten kehitysprojekteista, malminetsinnästä kuin rakennusgeologisista tutkimuksista.

Jarilla on vahva kokemus rakennusgeologisesta Q’-luokittelusta ja raportoinnista. Hän on työskennellyt suurimman osan tästä ajasta Länsimetro Oy:n työmailla Palsatech:n ja Suomen Malmin palveluksessa. Hänen muita työtehtäviään pääkaupunkiseudulla rakennusgeologisiin projekteihin liittyen ovat olleet Pisararadan ja Kalasataman parkkihallin geologiset tutkimukset sekä Espoon Kehä I Håga-tunnelin kairareikien geologinen raportointi.

”Muita rakennusgeologisia projekteja, missä olen saanut työskennellä ovat mm. Pirkanmaan keskuspuhdistamo Tampereella, Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella, Borealis Polymers Oy Kilpilahdella Porvoossa sekä Saimaan merireikien geologinen raportointi (Posiva, 1700m)”, Jari Mannila toteaa.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan monipuolisuuteen, joka mahdollistaa kestävän työllistämisen. ”Monipuolinen geologi voi työskennellä niin kaivos- kuin infrateollisuudessakin. Tällaisille geologeille on helpompi löytää projekteja. Olemme pyrkineet viemään yhtiömme osaamista uudelle tasolle ja tätä kautta pystymme tarjoamaan geologista palvelua sekä kaivos- että infrateollisuuden tarpeisiin”, yhtiön päägeologi Hannu Ahola toteaa.