Palsatech Oy muuttaa Rovaniemeltä Kemiin

Palsatech Oy on ottanut ison askeleen eteenpäin siirtäessään operatiivisen toimintansa Rovaniemeltä Kemiin. Muutto on osa isompaa kokonaisuutta, jossa yritys on tekemässä merkittäviä investointeja Kemiin. Toimitusjohtaja Mika Alasuutarin mukaan Kemin kaupunki ja Digipolis muodostavat kokonaisuuden, joka on houkutteleva kehittyvän yrityksen uudeksi kotipaikaksi.

Digipoliksen valinta Palsatech:n toimiston uudeksi sijainniksi oli helppoa, sillä Alasuutari tuntee Digipoliksen vuosien takaa. ”Digipoliksella on kaivosalan tuntemusta ja osaava tiimi, jonka kanssa olemme hyvässä yhteisymmärryksessä. Uusi sijaintimme on logistisesti erinomaisessa paikassa, yhteydet ovat toimivat ja Kemin kaupungin osoittama tuki liike-elämän kehittämiseen on positiivista”, hän kertoo. Myös Ruotsin läheisyys kiinnostaa Alasuutaria, sillä Palsatech tähtää lisäämään markkinaosuuttaan Skandinaviassa.

Palsatech Oy tarjoaa ainutlaatuista ja kokonaisvaltaista malminetsintäpalvelua sekä malminetsintä- että kaivosyhtiöille. Yrityksen tarkoituksena on tehdä malminetsintäprosessi mahdollisimman helpoksi asiakkaalle, joka saa kaikki tarvitsemansa palvelut samasta paikasta ”yhden luukun” – periaatteella. Palsatech:n palveluiden avulla asiakkaan ei tarvitse investoida kalliisiin toimitiloihin ja laitteisiin, vaan se voi keskittää resurssinsa siihen, mihin tutkimusprosessi tähtää: tiedon hankintaan.

Palsatechin tarjontaan kuuluvat geologiset ja geotekniset palvelut, geofysiikka, geokemia, maastotyöt, näytteiden käsittely ja raportointi, kenttätutkimukset, varastointi ja logistiikka. Lisäksi Palsatech:lla on tutkimusvälineiden maahantuontia ja jälleenmyyntiä.  Alasuutarin mukaan tämän tyyppinen palvelukokonaisuus tässä laajuudessa on ainutlaatuinen Euroopassa. Yrityksen tarkoituksena on lähivuosina laajentaa toimintaa kasvaviin maihin Euroopan ulkopuolelle.