Geokemia

Geokemia 

Geokemia on kustannustehokas tapa tehdä malminetsintää. Palsatech käyttää niin uusia kuin vanhojakin menetelmiä riippuen tutkittavasta kohteesta ja geologisesta ympäristöstä. Huolellinen suunnittelu ja näytemateriaalin tunnistaminen ovat tärkeitä asioita onnistuneessa geokemiallisessa malminetsinnässä. Palsatech palvelee asiakkaitaan hoitamalla koko projektin tai vaihtoehtoisesti pienin osin juuri sinun tarpeittesi mukaisesti.

 

Geokemian Palvelut:

 • Perinteiset geokemian näytteenottoprojektit (kevyet näytteenottomenetelmät)
 • Heikkouutto-/osittaisuutto -näytteenottoprojektit
 • Kevyt iskukairaus (Cobra)
 • Pohjamoreeniprojektit (suunnittelu, kairauksen valvonta, näytteiden loggaus, raportointi)
 • Raskasmineraalimenetelmä
 • Kannettavan XRF-laitteen vuokraus
 • Konsultointi

Palsatech Oy:n Raskasmineraalimenetelmä

 1. Näytteenotto, 10-20 kg näyte (moreeni suositeltavin näytemateriaali Skandinavian alueella)
 2. Esirikastus painovoimaperusteisella Knelson-laitteella
 3. Mikrovaskaus ja mikroskooppitutkimus
 4. Tulosten tulkinta ja raportointi

 

Knelson.jpg 

      Raskasmineraalinäytteet esirikastetaan Knelson-laitteella.

 hippu.jpg

     Mikrovaskatut näytteet tutkitaan stereomikroskoopin avulla.

 

Raskasmineraalimenetelmä on maaperän kultapitoisuuden suhteen herkempi ja luotettavampi menetelmä kuin perinteiset geokemialliset menetelmät. Palsatechin menetelmällä voidaan luotettavasti tutkia moreenin hienoaineksessa esiintyviä kulta- ja PGM-rakeita.

Teemu Lundgren on tutkinut pro gradu -työssään Karasjoen vihreäkivivyöhykkeen kultarakeiden ominaispiirteitä. Pro gradu on luettavissa tässä linkissä.

 

 RM_Karasjoki.jpg

Kuvassa Karasjoen vihreäkivivyöhykkeen kultarakeiden taustanäytteiden raekokojakauma (Teemu Lundgren 2015).


Anomalioiden ymmärtäminen on tärkeää suunniteltaessa seuraavia malminetsinnän vaiheita.


Ota yhteyttä Hannu Aholaan

puh. +358 41 504 7348 tai hannu.ahola@palsatech.fi