Geokemia

Geokemia 

Geokemia on kustannustehokas tapa tehdä malminetsintää. Palsatech käyttää niin uusia kuin vanhojakin menetelmiä riippuen tutkittavasta kohteesta ja geologisesta ympäristöstä. Huolellinen suunnittelu ja näytemateriaalin tunnistaminen ovat tärkeitä asioita onnistuneessa geokemiallisessa malminetsinnässä. Palsatech palvelee asiakkaitaan hoitamalla koko projektin tai vaihtoehtoisesti pienin osin juuri sinun tarpeittesi mukaisesti.

 

Geokemian Palvelut:

 • Perinteiset geokemian näytteenottoprojektit (kevyet näytteenottomenetelmät)
 • Heikkouutto-/osittaisuutto -näytteenottoprojektit
 • Kevyt iskukairaus (Cobra)
 • Pohjamoreeniprojektit (suunnittelu, kairauksen valvonta, näytteiden loggaus, raportointi)
 • Raskasmineraalimenetelmä
 • Kannettavan XRF-laitteen vuokraus
 • Konsultointi

Palsatech Oy:n Raskasmineraalimenetelmä

 1. Näytteenotto, 10-20 kg näyte (moreeni suositeltavin näytemateriaali Skandinavian alueella)
 2. Esirikastus painovoimaperusteisella Knelson-laitteella
 3. Mikrovaskaus ja mikroskooppitutkimus
 4. Tulosten tulkinta ja raportointi

 

Knelson.jpg 

      Raskasmineraalinäytteet esirikastetaan Knelson-laitteella.

 hippu.jpg

     Mikrovaskatut näytteet tutkitaan stereomikroskoopin avulla.

 

Raskasmineraalimenetelmä on maaperän kultapitoisuuden suhteen herkempi ja luotettavampi menetelmä kuin perinteiset geokemialliset menetelmät. Palsatechin menetelmällä voidaan luotettavasti tutkia moreenin hienoaineksessa esiintyviä kulta- ja PGM-rakeita.

Teemu Lundgren on tutkinut pro gradu -työssään Karasjoen vihreäkivivyöhykkeen kultarakeiden ominaispiirteitä. Pro gradu on luettavissa tässä linkissä.

 

 RM_Karasjoki.jpg

Kuvassa Karasjoen vihreäkivivyöhykkeen kultarakeiden taustanäytteiden raekokojakauma (Teemu Lundgren 2015).


Anomalioiden ymmärtäminen on tärkeää suunniteltaessa seuraavia malminetsinnän vaiheita.


Ota yhteyttä Hannu Aholaan

puh. +358 41 504 7348 tai hannu.ahola@palsatech.fi

Uutiset

5.5.2017

Rakennusgeologista osaamista

Palsatech Oy on laajentanut toimintaansa ja ollut mukana useissa infra-rakentamisen projekteissa. Kemiin perustettu palvelukeskus mahdollistaa modernit puitteet geoteknisten mittausten ja rakennusgeologisen raportoinnin suorittamiseen.

Geologi Jari Mannila (FM) edustaa yhtiön rakennusgeologista osaamista. Jarilla on 10 vuoden kokemus niin kaivosten kehitysprojekteista, malminetsinnästä kuin rakennusgeologisista tutkimuksista.

Jarilla on vahva kokemus rakennusgeologisesta Q’-luokittelusta ja raportoinnista. Hän on työskennellyt suurimman osan tästä ajasta Länsimetro Oy:n työmailla Palsatech:n ja Suomen Malmin palveluksessa. Hänen muita työtehtäviään pääkaupunkiseudulla rakennusgeologisiin projekteihin liittyen ovat olleet Pisararadan ja Kalasataman parkkihallin geologiset tutkimukset sekä Espoon Kehä I Håga-tunnelin kairareikien geologinen raportointi.

”Muita rakennusgeologisia projekteja, missä olen saanut työskennellä ovat mm. Pirkanmaan keskuspuhdistamo Tampereella, Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella, Borealis Polymers Oy Kilpilahdella Porvoossa sekä Saimaan merireikien geologinen raportointi (Posiva, 1700m)”, Jari Mannila toteaa.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan monipuolisuuteen, joka mahdollistaa kestävän työllistämisen. ”Monipuolinen geologi voi työskennellä niin kaivos- kuin infrateollisuudessakin. Tällaisille geologeille on helpompi löytää projekteja. Olemme pyrkineet viemään yhtiömme osaamista uudelle tasolle ja tätä kautta pystymme tarjoamaan geologista palvelua sekä kaivos- että infrateollisuuden tarpeisiin”, yhtiön päägeologi Hannu Ahola toteaa.